Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie

Start

logo

Witamy na stronie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie. Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa lokalnego, wspomagamy macierzystą szkołę, pracujemy na rzecz edukacji uczniów naszej placówki oraz rozwoju społeczności lokalnej.
       Stowarzyszenie ma za zadanie podejmowanie działań społecznych w dziedzinie oświaty i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz stymulowania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.
      Działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie, stanowiąca odpowiedź na ważne problemy i potrzeby społeczne, koncentruje się wokół dwóch nurtów:

- szkolenia zawodowe dla uczniów i społeczności lokalnej - to główny nurt działalności Stowarzyszenia, polegający na wspieraniu edukacji osób prywatnych, a także promowaniu wykształcenia zawodowego i ustawicznego;
- rozwój społeczności lokalnej - w tym aspekcie zajmujemy się aktywizacją społeczności lokalnych i promocją idei partnerstwa lokalnego oraz współpracy między poszczególnymi sektorami państwa, administracji samorządowej i społeczności lokalnej. Nasze programy realizujemy dzięki wsparciu administracji samorządowej, społeczności lokalnej oraz polskich fundacji i programów pomocowych.

       Ważnym elementem funkcjonowania stowarzyszenia są podejmowane działania na rzecz społeczbności lokalnej. W roku szkolnym 2014/2015 uruchomine zostało przy stowarzyszeniu Gimnazjum w Ożarowie. Gimnazjum cieszyło sie dużym powodzeniem wsród uczniów i rodziców. Niestety reforma edukacyjna przerwała rozwój tego typu szkoły.

          W roku szkolnym 2017/2018 utworzona została Szkoła Podstawowa z klasami od I do VII. Duże zainteresowanie rodziców i uczniów pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość i podejmować wzmożone wysiłki dla rozwoju edukacji w społeczności lokalnej.

         W roku 2017 uruchamiamy w ramach projektu "Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim", Klub Seniora dla 30 osób oraz rozpoczynamy świdczenie usług opiekuńczych i asystenckich dla 230 osób w Powiecie Opatowskim.

  1.  Rozwój edukacji na obszarach wiejskich
  2. Szkolenia zawodowe dla młodzieży i społeczności lokalnej
  3. Wspieranie edukacji obywatelskiej
  4. Wspieranie działalności kulturalnej i regionalistyki
  5. Wspeiranie osób starszych i niepełnosprawnych w życiu codziennym

Dojazd

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie

KRS: 0000344423
Regon: 260351614
Forma prawna: STOWARZYSZENIE
Adres: ul. Osiedle Wzgórze ---/56 27-530 Ożarów Świętokrzyskie
Data rejestracji Regon 1 lutego 2010
Data rejestracji KRS 18 grudnia 2009
Ostatnia zmiana w KRS 1 lipca 2015
Reprezentacja ZARZĄD