"u Skłodowskiej"

Zapraszamy chętnych

Trwa jeszcze nabór do nasze placówki na rok szkolny 2018/2019. Proponujemy kształcenie w następujących typach szkół:
Liceum Ogólnokształcące o profilu ratownictwo medyczne oraz wizaż i kosmetologia, Technikum Informatyczne i Mechatroniczne oraz Branżowa Szkoła I stopnia (dawna ZSZ). Oferta edukacyjna skierowana jest również do absolwentów szkół zawodowych. Na nich czeka Liceum dla dorosłych. Dla absolwentów klas licealnych proponujemy szkoły policealne w zawodzie Opiekunka dziecięca oraz Terapeuta zajęciowy . Uczniowie naszej szkoły będą odbywać praktyki w zakładach pracy: PROLAM - BODZECHÓW, ASTOR - KRAKÓW, CEMENTOWNIA GRUPA OŻARÓW S.A. Na najlepszych uczniów od tego roku szkolnego czekają  praktyki zawodowe w Austrii.

Szczegółowe informacje i ankiety do pobrania w zakładce „rekrutacja 2018”.

UML2017