"u Skłodowskiej"

POMAGANIE JEST FAJNE

Działania ,ratowników z Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.

   pomaganie 2017a

   ,,Ratownictwo medyczne”, to prężnie działający już od pięciu lat kierunek w liceum ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.

     Młodzież o wielkich sercach, przejawiająca empatię i chęć niesienia pomocy potrzebującym wybiera ten kierunek.

Licealiści realizują w trakcie nauki, oprócz obowiązkowych przedmiotów, zajęcia z pierwszej pomocy i elementy ratownictwa medycznego. Poświęcają wolny czas, angażują się w różne akcje charytatywne, niosą pomoc i propagują wiedzę.

Jesteśmy z nich dumni i pełni podziwu, że nie patrzą na własna wygodę ale zdają sobie sprawę, że zdrowie i życie ludzkie to najwyższa wartość, dlatego należy o nie dbać i należycie je szanować.

     ,,Młodzi ratownicy” z Zespołu Szkół uczą się od najlepszych. Współpracują z Grupą Ratowniczą PCK w Sandomierzu oraz Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Profesjonalni ratownicy, kadra uczelni i studenci, pielęgniarki, na co dzień pracujący w szpitalach i pogotowiu ratunkowym prowadzą dla nich zajęcia. Dzielą się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami. Prowadzą zajęcia w terenie , pozoracje imitujące prawdziwe zdarzenia, zachorowania, wypadki. Oceniają i analizują parametry życiowe.

Młodzież lubi takie zajęcia, w takich autentycznych warunkach sprawdzają się nie tylko z wiedzy, ale opanowania, szybkości i trafności podejmowanych decyzji.

A mamy świadomość, że decyzje te przesądzają o ludzkim zdrowiu, życiu, mogą chronić przed niepełnosprawnością i kalectwem.

   Licealiści z profilu ratownictwo medyczne wyjeżdżają na zajęcia do Lublina i Kielc, gdzie         w profesjonalnie wyposażonych pracowniach uczelni – w centrach stymulacji ratownictwa medycznego – w warunkach identycznych jak studenci, korzystają ze sprzętu i uczą się.

   ,,Ratownicy” ze Skłodowskiej reprezentują szkołę w zawodach i mistrzostwach z pierwszej pomocy. W tym roku w Rejonowych Mistrzostwach PCK w Sandomierzu startowały trzy drużyny. Jedna z nich zajmując I miejsce przeszła do etapu okręgowego. Odbył się on w Ostrowcu Św. , tu jednak nie udało się zdobyć miejsca na podium, ale ,,ratownicy” nie poddają się i już zapowiadają, że będą walczyć w kolejnym roku.

     Wiele energii i czasu poświęcają na propagowanie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w Ożarowie i okolicznych miejscowościach. Zajęcia te prowadzą w ramach akcji, która trwa już cztery lata – POMAGANIE JEST FAJNE.

Prowadzą pokazy w Ośrodkach Szkolno – Opiekuńczych, Warsztatach Terapii Zajęciowej, w Klubie Seniorów. Zajęcia cieszą się zainteresowaniem, a to daje im ogromną satysfakcję i siłę do dalszych działań.

     W efektownych, ale i zobowiązujących strojach ,, ratowników”, z wyposażonymi apteczkami promują kierunek i wspierają obstawę medyczną okolicznościowych imprez w środowisku lokalnym. Przy okazji uczą się, zdobywają doświadczenie i zawierają nowe znajomości.

   Mają możliwość potwierdzania umiejętności poprzez odbycie Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, potwierdzonego certyfikatem, a osoby pełnoletnie udziałem w Kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

     Patrząc na taką młodzież rozpiera duma. Wartości takie jak życie, zdrowie, wiedza, to ich dewiza. Mamy nadzieję, że zaprocentuje to w ich dorosłym życiu. Wybiorą kierunki studiów zgodne z zainteresowaniami i będą wspaniałymi specjalistami, ratownikami, lekarzami, pielęgniarkami, po prostu wrażliwymi ludźmi.