"u Skłodowskiej"

Witaj szkoło

Witaj szkoło  foto

3 września 2018r. o godz. 9.45 dyrektor szkoły Marcin Stańczyk w obecności: starosty opatowskiego Bogusława Włodarczyka, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Opatowie: Jolanty Magierowskiej, Mirosława Adamka, Krzysztofa Mazurkiewicza, Jacka Dwojaka zainaugurował nowy rok szkolny. To będzie wyjątkowy rok dla nas, bowiem wracamy po wakacjach do wyremontowanego budynku, z odnowionym zapleczem sportowym i nowym boiskiem wielofunkcyjnym.
               W tym roku szkolnym witamy w murach naszej placówki uczniów z Ukrainy. Będą się oni uczyć w Technikum Informatycznym i Technikum Mechatronicznym.
               To nie koniec dobrych wiadomości. Chętni mogą uzupełnić wykształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, a osoby ze średnim wykształceniem (może być bez matury) zdobyć w Szkole Policealnej dla Dorosłych atrakcyjny zawód: opiekunka dziecięca, opiekun w domu pomocy społecznej, terapeuta zajęciowy.
Dalej funkcjonują Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: opiekun medyczny, operator obrabiarek skrawających, kucharz, monter urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, sprzedawca, opiekunka środowiskowa, florysta. Nauka w wyżej wymienionych szkołach i kursach jest bezpłatna. Więcej informacji oraz zapisy w sekretariacie szkoły.

Rok szkolny 2018/2019 otwarty, wszystkim życzymy sukcesów w nauce.