"u Skłodowskiej"

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 u Skłodowskiej

powitanie roku szkolnego 19_20.jpg

Ten rok szkolny w Zespole Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej- Curie jest wyjątkowy. Tak jak w całym kraju naukę w szkole średniej rozpoczynają dwa roczniki- uczniowie po gimnazjum i szkole podstawowej. Dyrektor szkoły Marcin Stańczyk w obecności wicestarosty opatowskiego Małgorzaty Jalowskiej poinformował, że w murach Skłodowskiej 7 nowych oddziałów (175 uczniów) będzie zdobywać naukę w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum o specjalnościach: technik informatyk, technik fotografii i multimediów, technik mechatronik (duże zainteresowanie tą specjalnością) i Branżowej Szkole I Stopnia.
Starsi uczniowie z sympatią spoglądają na nowych uczniów i już zdradzają im „sprawdzone sposoby” na swoich profesorów. Rok szkolny 2019/2020 ROZPOCZĘTY.